HEKİMLERMEDİKAL KADROMUZ

Op. Dr. Ertan SUNAY – Medikal Direktör

Doğum Tarihi : 1960

Doğum Yeri : Eskişehir

Eğitim Durumu : Phoebus High, İstanbul Tıp, Göztepe Araştırma, ZNA Middelheim, JA Moran, ORBIS interactive

Uzmanlık Alanı : Katarakt Cerrahisi, Laser Cerrahisi, Medikal Retina

Üye Olduğu Mesleki Birlikler

1 – American Academy of Ophthalmology (AAO)
2 – American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS)
3 – The Pan-American Association of Ophthalmology
4 – The European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)
5 – European VitreoRetinal Society (EVRS)
6 – European Neuro-Ophthalmological Society (EUNOS)
7 – European Society of Retina Specialists (EURETINA)

Sertifikalar

1 – Intralase Surgery
2 – PresbyMAX Laser Surgery
3 – Clipped-PALK Laser Surgery
4 – Phakic IOLs Surgery
5 – PRL Phakic IOL Surgery
6 – Corneal Cross Linking
7 – Ferrara Rings Application
8 – Bioptics in Refractive Surgery
9 – Ocular and Corneal Wavefront Analysis
10 – Corneal Diseases and Keratoplasty
11 – Advanced Surgical Techniques for Phacoemulsification
12 – L’accomplissement le Conséil de L’éducation Universitaire Supériore
13 – Refractive Laser and Advanced Technology IOL
14 – USOphtha Postgraduate Education in Ophthalmology
15 – Acrysof Cachet Phakic IOL Surgery
16 – Micro-monovision Laser Surgery
17 – Sirius Corneal Scheimpflug Analysis
18 – Schwind Amaris Excimer Laser Custom Ablation

Seminer, Bildiri ve Yayınlar

1 – Bikanaliküler silikon entübasyonun komplikasyonu olarak enflamatuar kitle. TOG,22:546,1992

2 – Pterjium tedavisinde üç yöntem. UK,693,1993

3 – Fonksiyonel monoküler temporal hemianopi. Send Oft,2:26,1993

4 – Pellucid marginal degeneration with retinitis pigmentosa. LN,190,1993

5 – Çocukluk çağı travmatik kataraktlarında sensitif period. UK,833,1993

6 – Fakomatozlar ve oküler morbidite. TOG,24:401,1994

7 – Arka üveitlerde bromokriptin/siklosporin/steroid tedavi etkinliği. UK,751,1994

8 – Glokomlu ve normal gözlerde biomorfometrik değerlendirme. UK,1037,1994

9 – Akomodasyon sırasında gelişen oküler biometrik değişiklikler. UK,763,1994

10 – Aquaductus sylvii stenozunda oküler morbidite. Send Oft,1:3,1994

11 – Üremik optik nöropati ve deferoksamin sorumluluğu. Send Oft.1:12,1994

12 – Retinitis pigmentosa sendromları. GTD,9:133,1994

13 – Bilateral kısmi konjenital kataraktlarda ameliyat yaşı. UK,583,1994

14 – Fakolitik glokom tedavisinde katarakt cerrahisi seçimi. UK,578,1994

15 – Histiositozlar ve oküler morbidite. Send 0ft,10:92,1994

16 – Pars plana vitrektomi kavramları. Send Oft,11:20,1994

17 – Down sendromu. TOG,24:57,1994

18 – Ön segment iskemisi. TOG,25:24,1995

19 – Akut ön üveit etyolojisinde gram negatif bakteri ve HLA B27 ilintisi. TKO,2:139,1995

20 – Konjunktival otogreftleme. GTD,10:25,1995

21 – Topikal timololün dil üstü uygulanımı ve karşı göz içi basıncına etkisi. GTD,2:64,1995

22 – Spontan vitreus içi kanamalarda ekografik değerlendirme. GTD,10:73,1995

23 – 1000 kataraktlı gözde biomorfometrik analiz. TKO,1:30,1995

24 – Kuru gözde klinik testlerin tanısal duyarlılığı. TKO,4:326,1995

25 – Pilokarpin kullanımında nasolakrimal oklüzyon e+tkinliği. GTD,10:116,1995

26 – Retrobulber injeksiyon sonrası kontralateral amarozis. GTD,10:44,1995

27 – Band keratopathy treatment with excimer laser phototherapeutic keratectomy. LN,34,1996

28 – PAAG’da midriasis sonrası göz içi basınç değişiklikleri ve risk faktörleri. MNO,20:110,1996

29 – Glokomda bilgisayarlı görme alanı değerlendirmesi. TKO,4:404,1996

30 – Excimer laser application after penetrating keratoplasty. LN,71-83,1996 T

31 – ip II diabetik hastalarda insülin tedavisinin retinopati üzerine etkisi. GTD,11:162,1996

32 – Six-months of follow-up after excimer laser photorefractive keratectomy. LN,89,1996

33 – Oküler rozase tedavisinde doksisiklin etkinliği. GTD,11:209,1996

34 – Topikal diklofenak sodyum ve korneal sensitivite. UK,1997 E

35 – Excimer laser PTK efficacy in the treatment of superficial leukomas. LN,129,1997

36 – İdiopatik maküler delik olgularında kontralateral fundus bulguları. GTD,12:8,1997

37 – Katarakt hastalarında eksfoliasyon sıklığı ve cerrahi sonuçları. TKO,6:31,1997

38 – Psödoeksfoliasyon olgularında açı kapanabilirliği. UK,1998

39 – Laser in situ keratomileusis for high myopia. LN,68,1998

40 – Bakterial kornea ülserlerinin ayaktan tedavisi. TKO,8:265,1999

41 – 215 fakoemülsifikasyon olgumuzun analizi. UK,151,1999

42 – Undercorrection rates after excimer laser photorefractive keratectomy. LN,131,1999

43 – Caruncular injection in periocular anesthesia. British J Anesth,82:106,1999

44 – Flap complications associated with LASIK procedure. LN,201,2000

45 – Wide optical zone correction of hyperopia with LASIK. LN,204,2002

46 – A comparison of IntraLASIK and LASIK in moderate myopes. LN,312,2003

47 – Aesthesiometry after the excimer laser surface ablation applications. LN,103,2003

48 – Excimer laser surface ablation and the resultant corneal wavefront aberrations. LN,186,2005

49 – The importance of the angle kappa in hyperopic excimer laser correction. LN,91,2005

50 – The Retinal Atlas, L.Yannuzzi. Saunders. Çeviri editörlüğü,2013

Mesleki Toplantılar

1 – DORC Phaco Surgery Meeting, Amsterdam, 1996
2 – Contemporary Treatment Modalities in Glaucoma, Dubai, 1998
3 – Le Conseil de L’éducation Universitaire Supérieure, Montréal, 1998
4 – European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Stockholm, 2007
5 – European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Berlin, 2008
6 – COPHY Controversies in Ophthalmology, Prague, 2010
7 – European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Vienna, 2011
8 – Micro-Monovision Treatment, Kiel, 2012
9 – International Ocular Futures, Berlin, 2012
10 – Amaris Excimer Laser Systems, Kleinostheim, 2012
11 – The Refractive Laser and Advanced Technology Users, Amsterdam, 2012
12 – European Society of Retina Specialists, Milan, 2012
13 – International Schwind Users, Telfs-Buchen, 2013
14 – Glaucoma Update Meeting, St Petersburg, 2013
15 – European Society of Ophthalmology, Kopenhagen, 2013

ertan-sunay

Op. Dr. Ertan SUNAY – Medikal Direktör

Uzmanlığı

Göz Hastalıkları